ไหว้พระขอพร "พระพุทธอุดมมงคล" พระใหญ่แห่งวัดเขาเขียวเขาเสด็จ อ.โพธาราม

วัดเขาเขียว - เขาเสด็จ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ไม่ปรากฎหลักฐานที่แน่ชัดว่า สร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ โดยท่านพระอาจารย์สมพร จิตตญาโณ เดิมชื่อสำนักเขาเขียว ซึ่งตั้งตามชื่อของภูเขาด้านหลังวัด ต่อมาได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2524 และได้เติมชื่อ เขาเสด็จเข้าไปอีก เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อน โดยใด้นำชื่อของเขาหน้าวัดมาตั้ง

- พระพุทธอุดมมงคล หรือมีอีกชื่อว่า หลวงพ่อใหญ่ สร้างโดยท่านอดีตเจ้าอาวาส เมื่อประมาณปี พ.ศ.2516 โดยมีขนาดหน้าตัก 28 เมตร และมีความสูงประมาณ 35 เมตร ทำให้หากมาทางถนน จะเห็นองค์พระใหญ่แต่ไกล มีประชาชนเข้ามาสักการะขอพรเป็นจำนวนมาก

- พระปรมาภิไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่ สร้างถวายโดยภาคเอกชน โดยไม่ปรากฎว่า ได้เข้ามาถวายตั้งแต่เมื่อใด

- พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐอยู่รอบ ๆ หลวงพ่อใหญ่ และภายในศาลาฯ ด้านข้างด้วย

การเดินทาง มาทีวัด หากมาจากตัวเมืองของอำเภอโพธาราม ให้ใช้ถนนหมายเลข 3090 จนผ่านวัดเขาช่องพราน สถานีตำรวจเขาดิน จนถึงทางแยกวัดถ้ำน้ำเพื่อเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข 4036 ประมาณ 4 - 6 กิโลเมตร ก็จะเห็นหลวงพ่อใหญ่เป็นเอกลักษณ์

แต่หามาจากทาง อำเภอเมือง ให้ใช้ถนนสายเขางู - เบิกไพร ผ่านเขางู มาทางวัดหนองหอย ประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงแยกวัดถ้ำน้ำ เข้าทางหลวงชนบทหมายเลข 4036 ประมาณ 4 - 6 กิโลเมตร ก็จะเห็นหลวงพ่อใหญ่เป็นเอกลักษณ์

หากมาทางตัวเมืองจอมบึง ให้ใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข 4030 มาทางบ้านพุแค ถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวาเพื่อไปทาง อบต.หนองกวาง เพื่อเข้าถนนหมายเลข 4036 ผ่าน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ไม่ถึง 2 กิโลเมตร ก็จะถึงวัด

ภาพข้อมูล ปี พ.ศ.2565

เที่ยววัดในอำเภอโพธาราม

 
ไหว้พระขอพร "พระพุทธอุดมมงคง" พระใหญ่แห่งวัดเขาเขียวเขาเสร็จ อ.โพธาราม
 
 
 
ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com