ไหว้พระ "หลวงพ่อโต" วัดยางงาม อ.ปากท่อ

วัดยางงาม ตั้งอยู่ที่ ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2419 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหลวงปู่แย้ม เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522

- วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งแต่เดิมคืออุโบสถหลังเก่า เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อโต" หรือ "หลวงพ่อพระทศพลญาณ" เป็นพระประธาน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 100 นิ้ว พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สันนิษฐานว่าจัดสร้างขึ้นมาในกรุงเทพมหานคร แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานในปี พ.ศ. 2494 นอกจากพระประธานแล้ว ภายในวิหาร ด้านหน้าพระประธาน ประดิษฐาน "หลวงปู่ม่วง นาคเสโน" อดีตเจ้าอาวาสวัดยางงาม หลวงปู่ม่วงหรือท่านพระครูสุนทรจริยาวัตร ท่านเป็นพระวิปัสสนากัมมัฏฐานมากด้วยพระพุทธาคม มีเมตตาธรรมสูงหรือเป็นพระด้านอยู่ยงคงกระพันมีชื่อเสียงทั้ง 2 จังหวัดคือจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม หลวงปู่ม่วง นาคเสโนหรือท่านพระครูสุนทรจริยาวัตร ท่านละสังขารไปในวันที่ 22 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2552 ด้วยสิริอายุ 98 ปี 78 พรรษา และท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายนำไปบูชา

- วิหารหลวงปู่ม่วง บรรจุสังขารของหลวงปู่ม่วง อดีตเจ้าอาวาส เป็นพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง ท่านมีอาวุโสพรรษาในการประพฤติปฏิบัติธรรมมาก เป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้าน หลวงปู่มรณภาพเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552

- องค์สถูปเจดีย์ ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

- ศาลาพระฉิมพลี ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อฉิมพลี

สำหรับการเดินทางมาที่วัด หากมาจากตัวเมือง จ.ราชบุรี จะได้ใช้ถนนเส้นราชบุรี - วัดเพลง ผ่านอำเภอวัดเพลง ไปประมาณ 2 - 3 กิโลเมตร หากมาจากตัวอำเภอปากท่อ ให้เส้นทางเพื่อไปจ.สมุทรสงคราม พอถึงแยกในตำบลวันดาว ตามถนนหมายเลข 3088 (สายวัดเพลง -ราชบุรี) ประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร ก็จะถึงวัด
ภาพข้อมูล ปี พ.ศ.2565

เที่ยววัดในอำเภอปากท่อ

 
ไหว้พระ "หลวงพ่อโต" วัดยางงาม อ.ปากท่อ
 
 
 
ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com