ปักหมุด "เที่ยวทำบุญ" งานทอดกฐินสามัคคี ทั่วจ.ราชบุรี เรียงตามวัน ประจำปี 2565

เชิญเที่ยวงานทอดกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดราชบุรี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง

อัพเดท 19 กันยายน 2565) / คลิกที่ชื่อวัด เพื่อป้ายโฆษณา

อ.เมือง
วันที่ วัด ตำบล
15/10 วัดบางสองร้อย หลุมดิน
15/10 วัดใหม่ต้นกระทุ่ม บางป่า
15/10 วัดโรงช้าง หน้าเมือง
15/10 วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ หินกอง
16/10 วัดจันทคาม คุ้งน้ำวน
16/10 วัดศาลเจ้า คุ้งกระถิน
16/10 วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ อ่างทอง
16/10 วัดทุ่งน้อย หินกอง
23/10 วัดเขานกกระจิบ หน้าเมือง
23/10 วัดโขลงสุวรรณคีรี คูบัว
23/10 วัดเกตุน้อยอัมพวัน คุ้งกระถิน
23/10 วัดพญาไม้ โคกหม้อ
23/10 วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ พงสวาย
30/10 วัดเขาพริกพนาราม ห้วยไผ่
30/10 วัดหนองแช่เสา น้ำพุ
29/10 วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร หน้าเมือง
30/10 วัดเหนือวน คุ้งน้ำวน
30/10 วัดโคกพิกุลเรียง คุ้งน้ำวน
4/11 วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร หน้าเมือง
4/11 วัดสุรชายาราม หลุมดิน
6/11 วัดไผ่ล้อม อ่างทอง
6/11 วัดบ้านกล้วย ท่าราบ
6/11 วัดถ้ำเขาสวนหลวง เกาะพลับพลา
6/11 วัดเขางู เจดีย์หัก
อ.โพธาราม
วันที่ วัด ตำบล
13/10 วัดเนินม่วง ธรรมเสน
16/10 วัดมณีโชติ คลองข่อย
22/10 วัดโพธิ์ไพโรจน์ โพธาราม
22/10 วัดดีบอน บ้านฆ้อง
23/10 วัดม่วง สร้อยฟ้า
23/10 วัดชัยรัตน์ (ชำแระ) ท่าชุมพล
23/10 วัดหนองรี บ้านเลือก
24/10 วัดธรรมประทีป (วังดิน 2) เขาชะงุ้ม
25/10 วัดดอนทราย ดอนทราย
30/10 วัดดอนกระเบื้อง ดอนกระเบื้อง
30/10 วัดบ่อมะกรูด บ้านฆ้อง
30/10 วัดไทรอารีรักษ์ โพธาราม
6/11 วัดป่าพุทธาราม(ถ้ำสติ) นางแก้ว
6/11 วัดเฉลิมอาสน์ ท่าชุมพล
อ.บ้านโป่ง
วันที่ วัด ตำบล
16/10 วัดสระตะโก หนองปลาหมอ
16/10 วัดอุทุมพรทาราม (ท่ามะเดื่อ) สวนกล้วย
16/10 วัดยางหัก ท่าผา
16/10 วัดหนองอ้อตะวันตก หนองอ้อ
23/10 วัดหนองประทุน กรับใหญ่
23/10 วัดหนองเสือ (ยางปราสาท) กรับใหญ่
23/10 วัดหุบกระทิง เบิกไพร
23/10 วัดหนองหูช้า หนองอ้อ
23/10 วัดโพธิ์รัตนาราม ( วัดโพธิ์คู่ ) ปากแรต
30/10 วัดอ้ออีเขียว กรับใหญ่
30/10 วัดปลักแรด เบิกไพร
30/10 วัดหนองกบ หนองกบ
6/11 วัดหัวหิน นครชุมม์
6/11 วัดบ้านโป่ง บ้านโป่ง
6/11 วัดโป่งยอ เขาขลุง
6/11 วัดหนองไก่ขัน เขาขลุง
6/11 วัดบ้านฆ้องน้อย ท่าผา
อ.สวนผึ้ง
วันที่ วัด ตำบล
23/10 วัดห้วยทรายทอง ป่าหวาย
30/10 วัดหนองหมี ท่าเคย
อ.จอมบึง
วันที่ วัด ตำบล
16/10 วัดป่าเขาสัมมะงา เบิกไพร
23/10 สำนักสงฆ์หุบกระท้อน (ปภัสสร) ด่านทับตะโก
30/10 วัดวาปีสุทธาวาส จอมบึง
6/11 วัดรางบัว รางบัว
6/11 วัดถ้ำมงกุฎ (เขาทะลุ) จอมบึง
6/11 วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม เบิกไพร
6/11 วัดถ้ำมงกุฎ (เขาทะลุ) จอมบึง
อ.ปากท่อ
วันที่ วัด ตำบล
15/10 วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต วัดยางงาม
16/10 วัดป่าพุหวาย ยางหัก
16/10 วัดเขาพุนก ห้วยยางโทน
23/10 วัดเนินทอง ทุ่งหลวง
23/10 วัดหทัยนเรศวร์ ห้วยยางโทน
23/10 วัดป่าไก่ ป่าไก่
27/10 สำนักสงฆ์บ้านพุยาง ทุ่งหลวง
29/10 วัดศรีคีรีรักษ์ ยางหัก
30/10 วัดเขาอีส้าน (เทพประทาน) ดอนทราย
30/10 วัดถ้ำกุญชรราษฎร์รังสรรค์ หนองกระทุ่ม
30/10 วัดเขาเด่นอุดมธรรมาราม ทุ่งหลวง
30/10 วัดสุขวราราม (หนองบัว) บ่อกระดาน
30/10 วัดยางงาม วัดยางงาม
30/10 วัดเบญจคีรีนคร ยางหัก
6/11 วัดมณีลอย วังมะนาว
8/11 วัดวังมะนาว วังมะนาว
อ.บางแพ
วันที่ วัด ตำบล
16/10 วัดใหญ่โพหัก โพหัก
23/10 วัดดอนใหญ่ ดอนใหญ่
23/10 วัดบ้านกุ่ม บางแพ
30/10 วัดดอนคา ดอนคา
5/11 ศูนย์ปฏิบัติบางแพ บางแพ
6/11 วัดตาลเตี้ ดอนใหญ่
อ.ดำเนินสะดวก
วันที่ วัด ตำบล
16/10 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย
16/10 วัดสนามไชย ดอนกรวย
16/10 วัดโคกตับเป็ด ดอนคลัง
22/10 วัดท่าเรือ แพงพวย
23/10 วัดพิทักษ์เทพาวาส ขุนพิทักษ์
23/10 วัดปราสาทสิทธิ์ ประสาทสิทธิ์
30/10 วัดโคกบำรุงราษฎร์ ดอนกรวย
30/10 วัดอุบลวรรณาราม ศรีสุราษฎร์
30/10 วัดชาวเหนือ บ้านไร่
3/11 วัดบัวงาม บัวงาม
6/11 วัดปรกเจริญ ตาหลวง
6/11 วัดใหม่สี่หมื่น สี่หมื่น
6/11 วัดหลักหกรัตนาราม ศรีสุราษฎร์
6/11 วัดดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
อ.บ้านคา
วันที่ วัด ตำบล
16/10 วัดเก่าต้นมะค่า บ้านคา
23/10 วัดธรรมมงคล บ้านคา
30/10 วัดเจดีย์หอย (สาขา 2) บ้านคา
30/10 วัดเขาธารมงคล บ้านคา
30/10 วัดป่าวังครก บ้านคา
อ.วัดเพลง
วันที่ วัด ตำบล
ไม่มีรายงาน    

 

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com