เที่ยวงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ประจำปี พ.ศ.2565

เที่ยวงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ประจำปี พ.ศ.2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี

ซึ่งงานเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2438 หรือรัตนโกสินทร์ ศก 114 พระองค์ได้เสด็จมาประทับแรมที่ตำบลจอมบึง 3 วัน 3 คืน และในการเสด็จประพาสดังกล่าวพระองค์ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณ ต่อพสกนิกรชาวอำเภอจอมบึง

กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย

- สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
- มีการจำหน่ายสินค้ามากมาย
- ชมขบวนแห่อัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2565
- ชมการประกวดเทพีจอมบึง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565
- ชมฟรีมหรสพต่าง ๆ มากมาย

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com