เที่ยวงานประจำปีปิดทอง หลวงพ่อสำเร็จสมปรารถนา ศักดิ์สิทธิ์ ปี พ.ศ.2565

เที่ยวงานประจำปีปิดทอง หลวงพ่อสำเร็จสมปรารถนา ศักดิ์สิทธิ์ ปี พ.ศ.2565 วัดท่าเรือ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2565

กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย

- ขอพร ขอโชคลาภ และกราบไหว้ องค์หลวงพ่อสำเร็จฯ
- มีการจำหน่ายสินค้ามากมาย
- ชมฟรีมหรสพต่าง ๆ มากมาย

 

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com