เที่ยวงานเทศกาล ปิ้งย่างกินกุ้งบางแพ พ.ศ.2565

เที่ยวงานปิ้งย่างกินกุ้งบางแพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณด้านข้างไปรษณีย์บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย

- สามารถเลือกซื้อ เลือกทานของทานมากมายจากเอกชนและผลผลิตต่าง ๆ ด้านการเกษตร เช่น ร้านจำหน่ายกุ้ง ร้านจำหน่ายของทานนานาชนิด เป็นต้น
- มีการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ มากมาย
- ชมฟรีมหรสพต่าง ๆ มากมาย

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com