รวมภาพพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุ (พระปรางค์)-เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรีจัดพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุและเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุ (พระปรางค์) เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งใน "งานสีสันแห่งแสงทวารวดีศรีรัตนมหาธาตุ" เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีงานนมัสการพระมหาธาตุ (พระปรางค์) ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดราชบุรี

ในกิจกรรมจัดให้มีขบวนแห่ผ้าห่มพระมหาธาตุ(พระปรางค์) เริ่มตั้งขบวนแห่ บริเวณศาลาน้อยพาณิชย์อนุสรณ์ มีสาวงาม ขบวนตุง เสลี่ยงผ้าห่มพระปรางค์ วัดมหาธาตุฯ ซึ่งเป็นผ้าสีเหลืองผืนใหญ่ ที่ผู้ร่วมงาน ผู้ที่มาทำบุญ ได้ร่วมเขียนรายชื่อตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง ตลอดจนบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว ตามด้วยขบวนแห่ของ 8 ชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ชาติพันธุ์ ไทยญวน จะเป็นชุมชน ชาวคูบัว ดอนแร่ หนองปลาหมอ ชาติพันธุ์ จีน ได้แก่ อำเภอบ้านโป่ง นครชุม คุ้งพะยอม ชาติพันธุ์ มอญ อำเภอปากท่อ อำเภอเมือง ชาติพันธุ์ ไทยทรงดำ ดำเนิน คูบัว ปากท่อชาติพันธุ์ เขมรไทยเดิม วัดเพลงชาติพันธุ์ ลาวเวียง เจ็ดเสมียนชาติพันธุ์ กระเหรี่ยงบ้านคา สวนผึ้งชาติพันธุ์ ไทยพื้นถิ่น บางแพ โพหก

ภาพอื่น ๆ
 

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com