มาตามนัด ฝนหลงฤดูตกทุกพื้นที่ของจ.ราชบุรี หนักสุดที่อ.บ้านคา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ได้รายงานสถานการ์น้ำฝนที่ตกลงระหว่าง 7.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 7.00 น. ของวันนี้ หลังจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายว่า ในจังหวัดราชบุรี จะเกิดฝนหลงฤดูขึ้น โดยคาดหมายจะตกถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่

และในช่วงเวลาดังกล่าวผลปรากฎว่า พื้นที่อำเภอบ้านคามีปริมาณฝนตกสะสมมากที่สุด สูงถึง 30.8 อยู่ในระดับปานกลาง

ส่วนอำเภออื่น ๆ ก็จะอยู่ในระดับปานกลาง คือ อ.สวนผึ้ง อ.ปากท่อ อ.เมือง อ.วัดเพลง อ.ดำเนินสะดวกและอ.บางแพ อยู่ในระดับประมาณ 12.2 - 20.0 ส่วนอำเภอโพธาราม อ.จอมบึงและอ.บ้านโป่ง อยู่ในระดับเล็กน้อย ประมาณ 1.8 - 8.2

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com