ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ข้าว "ชาวนาราชบุรี" รับวันสุดท้าย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) เปิดแผนสำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาข้าวในโครงการประกันรายได้เกษตรกร ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2565/66 รอบที่1 (งวดที่1-6 ) รวมเกษตรกร 3.4 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 75% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด ได้กำหนดจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565

โดยการจัดสรรและโอนเงินเข้าบัญชีในทุกจังหวัด จ.ราชบุรี จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันตกทั้งหมด (นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งเป็นวัดสุดท้าย

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com