ผ่าแยกวังมะนาวช่วยเพชรเกษม ทำอีไอเอ เหตุกระเทือนวัดเขาหลาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เดลินิวส์ออนไลน์ ข่าวนวัตกรรมขนส่ง ได้รายงานว่า กรมทางหลวง (ทล.) ได้งบประมาณปี 66 จำนวน 1,300 ล้านบาท ในระยะ (เฟส) แรก ของโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 (ทล.3510) ระยะทาง 36.750 กม. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกวังมะนาว และเป็นอีกทางเลือกในการเดินทางสู่ภาคใต้

โครงการเริ่มต้นจากสามแยกวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สิ้นสุดที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี งบประมาณรวม 3,800 ล้านบาท แบ่งก่อสร้างเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 ทล.3206 และ ทล. 3510 สาย บ้านห้วยยางโทน-ทางแยกเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง ตอน 1 และ ตอน 2 ระยะทาง 21.848 กม. พื้นที่ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี โดยขยายช่องจราจรจากเดิมขนาด 2 ช่องไปกลับ เป็น 4 ช่อง ผิวจราจรคอนกรีต ได้รับงบประมาณปี 66 แล้วจำนวน 1,300 ล้านบาท เตรียมประกวดราคาหาผู้รับจ้างเร็วๆ นี้ คาดว่าจะเริ่มสร้างได้ภายในปี 66 แล้วเสร็จปี 68

ช่วงที่ 2 ทางหลวงแนวใหม่ สายสามแยกวังมะนาว กม.1+250-บรรจบ ทล.3206 (บ้านห้วยยางโทน) ระยะทาง 13.921 กม. พื้นที่ จ.ราชบุรี ขนาด 4 ช่อง ไปกลับ อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียดและประเมินงบประมาณสำหรับเวนคืนและก่อสร้าง เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบ 1,000 ล้านบาท เมื่อได้ข้อสรุปจะของบฯและเวนคืนต่อไป คาดเริ่มก่อสร้างปี 68 แล้วเสร็จปี 70

ช่วงที่ 3 ทางหลวงแนวใหม่ สายสามแยกวังมะนาว กม.0+000 (บริเวณสามแยกวังมะนาว) จนถึง กม.1+250 บริเวณบ้านวังกะล่อม ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ระยะทาง 1.250 กม. เฉพาะงานก่อสร้างงบ 1,500 ล้านบาท กำลังจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) คาดแล้วเสร็จปี 66 ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) ปี 67 เสนอของบก่อสร้างและเวนคืนปี 68 แล้วเสร็จปี 70

สำหรับช่วงที่ 3 ต้องทำอีไอเอ เนื่องจากแนวเส้นทางมีโบราณสถาน 2 แห่ง ได้แก่ 1.โบราณสถานวัดห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และ 2.โบราณคดีบนเขาหลาว วัดเขาหลาว อ.ปากท่อ

กรมทางหลวงได้จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการตอนที่ 3 ที่ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 65 นำเสนอสรุปผลการศึกษา มีรูปแบบก่อสร้างเป็นทางหลวงแนวใหม่ 4 ช่อง ไปกลับ จากทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ไป อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เกาะกลางถนนแบบกำแพงคอนกรีต (คอนกรีตแบริเออร์) ผิวจราจรคอนกรีต

โดยจะพัฒนาทางแยกต่างระดับวังมะนาวจาก 3 แยกให้เป็น 4 แยก เชื่อมโยงและระบายการจราจรเพิ่มขึ้นอีก 6 ทิศทาง ได้แก่

1.จากกรุงเทพฯ ไป อ.หนองหญ้าปล้อง ก่อสร้างสะพาน
2 ช่อง 2.จากทาง อ.หนองหญ้าปล้อง ไป กรุงเทพฯ ก่อสร้างสะพาน 2 ช่อง
3.จาก จ.ราชบุรี ไป อ.หนองหญ้าปล้อง ก่อสร้างสะพาน 1 ช่อง
4.จาก อ.หนองหญ้าปล้อง ไป จ.ราชบุรี ก่อสร้างทางหลวง 1 ช่อง
5.จาก อ.หนองหญ้าปล้อง ไป จ.เพชรบุรี ก่อสร้างสะพาน 1 ช่อง
6.จากเพชรบุรี ไป อ.หนองหญ้าปล้อง ก่อสร้างทางหลวง 1 ช่อง

นอกจากนี้ได้ออกแบบจุดกลับรถ 3 แห่ง ได้แก่
1.จุดกลับรถใต้สะพานบนถนนพระราม 2 เดิมให้คงไว้
2.จุดกลับรถใต้สะพานทางแยกต่างระดับด้านทิศตะวันตก ก่อนถึงทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
3.จุดกลับรถแบบทางลอด บริเวณบ้านวังกะล่อม กม.1+050

ซูมแนวเส้นทางตลอดสาย ทางหลวงแนวใหม่นี้ จะเริ่มจากถนนพระราม 2 วิ่งตรงผ่าสี่แยกวังมะนาวที่เป็นถนนตัดใหม่ 4 ช่องจราจร ไปบรรจบ ทล.3206 ที่บ้านดอนพุทรา ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จากนั้น จะใช้แนว ทล.3206 ไปจนถึงสามแยกบายพาส แยกซ้ายไปตาม ทล.3501 สิ้นสุดที่สี่แยกจะโปร่ง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยแนวถนนเดิมจะขยายจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการ สามารถใช้ถนนท้องถิ่นไปวงเวียนแก่งกระจาน บ้านยางชุม บ้านหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือจากสี่แยกหนองพลับ เลี้ยวซ้ายไปถึงสี่แยกห้วยมงคล ถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ โดยไม่ต้องผ่านเมืองเพชรบุรี ชะอำ และหัวหิน

เบื้องต้น แนวเส้นทางสายใหม่สู่ภาคใต้ จากแยกวังมะนาวถึงสี่แยกห้วยมงคล มีระยะทางประมาณ 120-130 กม. อ้อมกว่าถนนเพชรเกษม ประมาณ 30 กม. อีกหนึ่งทางเลือกในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน เป็นเส้นทางสำรองสู่ภาคใต้หากถนนเพชรเกษมติดขัด หรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ

ข้อมูลจาก

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com