พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี เปิดภาพ วันเปิดอย่างเป็นทางการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ 14 ตุลาคม 2534 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี จัดตั้งขึ้นในปี 2526 โดยใช้พื้นที่และอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังเดิม กรมศิลปากรบูรณะซ่อมแซมตัวอาคาร และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ สำรวจ ศึกษา และเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการถาวร

ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองราชบุรี โดยจัดแสดงเรื่องราวของเมืองราชบุรีในด้านธรณีวิทยาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยา ของเมืองราชบุรี

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com