จัดเต็ม 170 ภาพ ขบวนพาเหรด กีฬาสีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ปี 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2565

โดยในวันนี้ ได้จัดให้มีขบวนพาเหรดของแต่ละสี โดยเริ่มเดินออกจากริมแม่น้ำแม่กลองใช้ถนนภายในเขตเทศบาลโพธาราม เพื่อออกไปยังถนนข้างโรงพยาบาลโพธาราม เพื่อกลับไปยังโรงเรียนฯ

ซึ่งในปีนี้ ขบวนพาเหรดจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการณ์

ภาพอื่น ๆ
 

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com