จัดเต็ม 274 ภาพ ขบวนพาเหรดคาร์นิวัลและเชียร์ ในกีฬาสีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ปี 2565

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2565

โดยในวันนี้ ได้จัดให้มีขบวนพาเหรดของแต่ละสี โดยเริ่มเดินออกจากถนนแสงชูโต ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา ผ่านวงเวียนช้าง ก่อนข้ามทางรถไฟ เพื่อกลับไปยังโรงเรียนฯ

ซึ่งในปีนี้ ขบวนพาเหรดมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์การยอมรับความหลากหลายทางเพศ หรือที่เรียกว่า LGBTQ+ หรือบางทีเรียนกว่า งานไพรด์ ในรูปแบบของพาเพรดงานคาร์นิวัล อันมีชื่อเสียงของประเทศบราซิล แบบย่อม ๆ เลยก็ว่าได้

ภาพอื่น ๆ
 

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com