จัดเต็มรวมภาพ ขบวนพาเหรดกีฬาสีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปี 2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2565

โดยในวันนี้ ได้จัดให้มีขบวนพาเหรดของแต่ละสี โดยเริ่มเดินออกจากโรงยิมส์ 4 พันที่นั่ง ในเวลา 8.10 น. ใช้ถนนไกรเพชร มุ่งหน้ากลับโรงเรียน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ท่ามกลางประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก

ภาพอื่น ๆ
 

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com