จัดเต็ม ประมวลภาพขบวนพาเหรด - เชียร์ มหกรรมกีฬาสี รร.เบญจมราชูทิศ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้จัดมหกรรมกีฬาสี ประจำปี 2565 โดยวันนี้ ในช่วงเช้า จัดให้มีขบวนพาเหรด โดยเดินออกจากโรงเรียนฯ โดยใช้ถนนมนตรีศรีสุริยวงศ์ ลอดใต้สะพานดำ เข้าสู่ ถนนอัมรินทร์ ถนนนิยมทัศนา (ข้างโรงพัก) เข้าสู่ถนนไกรเพชร และกลับเข้าสู่โรงเรียนทางโรงยิมส์ อบจ.ราชบุรี

หลังจากนั้น จัดให้มีการเชียร์ของสีต่าง ๆ ทั้งหมด 6 สี ท่ามกลางสภาพอากาศที่แดดแรง และร้อนจัด

ภาพอื่น ๆ
 

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com