รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัย ของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เพื่อตรวจความพร้อมในการให้บริการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สำหรับศูนย์อำนวยความปลอดภัยฯ ได้มีการจัดตั้งจุดบริการแวะพัก บริการน้ำดื่ม อาหารว่าง และมีหน่วยตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ ไว้ออกลาดตระเวน เฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยมีนายอนุพงศ์ จงหวัง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ให้การต้อนรับและ นายวีรศักดิ์ จันทรา วิศวกรโยธารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี บรรยายสรุปการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com