"ตรีนุช" รมต.ศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมอาชีวะจิตอาสา "วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี" บริการประชาชนช่วงปีใหม่

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)ได้เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ณ ศูนย์บริการประชาชน สถานีบริการน้ำมัน ปตท. หนองโพ จังหวัดราชบุรี ตามโครงการอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 "พักคน พักรถ"

ทั้งนี้ มีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการดังกล่าววันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่ 5 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com